Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 – RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 roku będzie Państwu przysługiwało określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych przez Administratora danych osobowych – ARCHER spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. S.Kisielewskiego 10.

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

-          niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy (RODO, art.6 ust.1 pkt b)

-          wykonywanie czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami (RODO, art.6 ust.1 pkt a)

-          wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi (RODO, art.6 ust.1 pkt c)

Państwa dane zostały pozyskane w ramach przygotowania i wykonywania umowy i obejmują dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, dane działalności gospodarczej z rejestrów CEDIG/REGON/KRS, dane adresowe, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, prawo do reprezentowania przedsiębiorstwa/organizacji (RODO, art.30 ust.1 pkt c).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

-          upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

-          podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną, techniczną, podmioty prowadzące działalność kurierską i pocztową, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową i rachunkową (RODO, art.30 ust.1 pkt a i d)

-          instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (RODO, art.30 ust.1 pkt e).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej (RODO, art.30 ust.1 pkt f)

Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny z zachowaniem wszelkich adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych (RODO, art.30 ust.1 pkt g)

Jako Administrator danych osobowych informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie nie zastrzeżonym Przepisami Prawa i Rozporządzenia (RODO, art.6 ust.1 pkt f). Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres Administratora lub w formie wiadomości e-mail. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Witryna stworzona na platformie